0.00 Lei Verifică

Atentie! preturile sunt cu titlu informativ, (pe parcursul zilei unele preturi pot suferii modificari) iar imaginile cu titlu de prezentare. Pentru informatii va rugam sa ne contactati.

Art.1 Conditii generale pentru utilizarea site-ului
DCN EU RETAIL si-a deschis site-ul www.dcneu.ro pentru a-si informa personal toti clientii. Utilizarea acestui site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si utilizare detaliate mai jos (Conditii generale) precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Accesul, parcurgerea si utilizarea site-ului reprezinta acceptul implicit si necoditionat al Conditiilor Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea s-o aveti cu DCN EU RETAIL, cu toti membrii retelei sale comerciale sau numai cu unii dintre acestia.

Art.2 Drepturi de proprietate intelectuala
Art.2.1 Drepturi de autor si/sau Drepturi asupra Desenelor si Modelelor Industriale
DCN EU RETAIL SRL se considera a fi autorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea DCN EU RETAIL SRL sau a unor terti care au autorizat utilizarea acestuia de catre DCN EU RETAIL SRL.
Produsele prezentate In acest site sunt protejate In conformitate cu dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe, precum si la protectia desenelor si modelelor industriale.
Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale site-ului mai sus mentionat si ale lucrarilor si modelelor de piese care sunt reproduse, sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzand orice utilizare In scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel Incat sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.
Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrari si modele de piese componente, fara a se fi obtinut In prealabil autorizatia de la DCN EU RETAIL SRL, este strict interzisa si constituie infractiunea de contrafacere, care se pedepseste conform legislatiei In vigoare.

Art.2.2 Drepturi de marca
Numele DCN EU RETAIL SRL, logo-ul (blazon) DCN EU RETAIL SRL, precum si produsele si serviciile care-i sunt asociate, sunt marci Inregistrate de catre DCN EU RETAIL SRL.
Alte marci sunt de asemenea mentionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majuscula. Acestea sunt folosite de DCN EU RETAIL SRL, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de DCN EU RETAIL SRL.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut In prealabil autorizatie de la DCN EU RETAIL SRL sau de la titularii respectivi constituie infractiunea de contrafacere care se pedepseste conform legilor In vigoare.

Art.3 Informatii despre produse si servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse si servicii DCN EU RETAIL SRL
DCN EU RETAIL SRL isi rezerva dreptul de a modifica informatiile ce figureaza In prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate si preturi, In orice moment, fara preaviz, tinand cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea DCN EU RETAIL SRL, sau a angajatilor sai.
DCN EU RETAIL SRL este la dispozitia dumneavoastra pentru orice informatie, In special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate precum si la cele mai recente evolutii ale acestora.

Art.4 Produse noi
Caracteristicile modelelor produselor si pieselor prezentate pe site-ul DCN EU RETAIL SRL sunt cele existente la momentul redactarii sau actualizarii diferitelor pagini ale site-ului.
Preturile prezentate sunt cele din tariful DCN EU RETAIL SRL In vigoare.

Art.5 Hyperlink-uri
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.dcneu.ro necesita o autorizatie prealabila in scris de la DCN EU RETAIL SRL. Daca doriti sa plasati un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare sa contactati responsabilul site-ului DCN EU RETAIL SRL.
DCN EU RETAIL SRL nu poate fi, In nici un caz, facuta responsabila pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecand de la site-ul http://www.DCNEU.ro/ si nu este responsabil, in nici un fel, privind continutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecand de la aceste site-uri.

Art.6 Limitarea responsabilitatii
Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. In nici un caz, DCN EU RETAIL SRL, filialele sale, fiecare in parte sau impreuna, nu vor putea fi facuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si in special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nicio garantie, de nicio natura.
Informatiile asupra modelelor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu sunt si nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de DCN EU RETAIL SRL, de filialele sale sau de membrii retelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele si serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sa va asigurati ca legea tarii de unde se stabileste conectarea va autorizeaza sa ne accesati site-ul.

Art.7 Drept aplicabil
Prezentele Conditii Generale se supun dreptului intern roman. Limba Conditiilor Generale este limba romana. In caz de litigiu, numai instantele romanesti vor fi considerate competente.

Art.8 Actualizarea conditiilor generale
DCN EU RETAIL SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza In orice moment accesul la site precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari se impun utilizatorului care trebuie prin urmare sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale In vigoare.