0.00 Lei Verifică

Stimati clienti! accesul în magazinul nostru se face numai pe baza cardului de client.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARII LEGITIMATIEI DE CLIENT
Legitimatiile de client sunt necesare pentru a putea cumpara produse in sistemul de comert de tip cash & carry, asa cum este acesta reglementat prin OG nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare.
Orice persoana juridica (companii, partide politice, asociatii si fundatii), persoana fizica autorizata (medici, avocati, notari publici), asociatie familiala si persoana fizica poate primi o legitimatie de client prin completarea unui formular pus la dispozitie de societatea noastra si pe baza urmatoarelor documente, insotite de stampila entitatii (unde este cazul), prezentate la biroul de informatii sau la cel de Relatii Clienti din magazinele DCN EU RETAIL SRL:

COMPANII: Certificatul de inregistrare (original + copie) insotite de actul de identitate/pasaport al reprezentantului legal (original) sau de imputernicirea  semnata de reprezentantul legal (original) si/sau al detinatorului/detinatorilor de card (original) + stampila societatii;
PERSOANE FIZICE AUTORIZATE: Codul de identificare fiscala (original + copie), adeverinta/certificat valabil care sa confirme ca sunt autorizati/apartenenta la un corp profesional / asociatie profesionala (ex. medici, avocati, notari, contabili, traducatori etc);
INSTITUTII PUBLICE: Codul de identificare fiscala (original + copie), actul de identitate/pasaport al detinatorului/detinatorilor de card (original);
ASOCIATII SI FUNDATII: Codul de identificare fiscala (original + copie), certificat de înscriere în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (original + copie), actul de identitate/pasaport al detinatorului/detinatorilor de card (original);
MEMBRI AI ASOCIATIILOR DE LOCATARI: Certificatul de inregistrare al asociatiei (original + copie) si imputernicire semnata si stampilata de presedintele asociatiei, care sa mentioneze ca persoana este membra a asociatiei si are dreptul de a detine o legitimatie de cumparare DCN EU RETAIL SRL;
PERSOANE FIZICE: Act de identitate/pasaport (original).


Pentru orice alte informatii in legatura cu cele de mai sus, personalul specializat din cadrul magazinelor noastre va sta la dispozitie.
1/ Nu se vor face copii de pe actele de identitate/pasaport, acestea fiind prezentate doar in scopul corelarii/confirmarii informatiilor completate in formularele de emitere legitimatie client.
2/ A se vedea modelul de imputernicire pus la dispozitie de DCN EU

Specimene:

Societati comerciale

 


Persoane fizice

 


*Vã informãm cã plafonul maxim de plãti în numerar efectuate de cãtre persoane juridice în favoarea societãtii de tip cash and carry este 10.000 Lei conform legislatiei in vigoare.

  PERSOANA JURIDICA            PERSOANA FIZICA            IMPUTERNICIRE ADMINISTRATOR            CONDITII GENERALE DE VANZARE